İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Cumhuriyet Science Journal
csj@cumhuriyet.edu.tr

Başeditör

Prof. Dr. İdris Zorlutuna
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Science, Department of Math
izorlu@cumhuriyet.edu.tr

Teknik İletişim

Prof. Dr. Halil İbrahim Ulusoy
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry
hiulusoy@cumhuriyet.edu.tr
+90 346 487 39 05

Teknik İletişim

Prof. Dr. Baki Keskin
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Science, Department of Math
bkeskin@cumhuriyet.edu.tr
+903464871908

Cumhuriyet University Faculty of Science Department of Mathematics 58140 Sivas/TURKEY